Partners

Våra partners tror på nyskapande samtal och samarbeten över yrkesgränserna som en väg att lyfta svensk gastronomi och därmed hela matbranschen.

Är du intresserad av ett partnerskap?

Som partner får ni ett nytt nätverk och sitter även med i partnerrådet. Ni blir en självklar del i Gastronomiska Samtals aktiviteter: Matverk och det årliga forumet. Det finns även ett utbud av spännande aktiviteter att använda internt för att lyfta engagemanget för de gastronomiska frågorna på hemmaplan.

Välkommen att kontakta:

Hans Naess

070–398 49 68

hans.naess@gastronomiskasamtal.se

Ett stort tack till våra partners!

 

HUVUDPARTNERS

 

 

PARTNER

 

 

 

 

Gastronomiska Samtal utvecklar det svenska köket

”Det behövs ett fritt och kreativt samtal som utvecklar svensk gastronomi. Ett samtal där alla som är engagerade i att skapa modern mat med svenska förtecken kan utbyta tankar och hämta inspiration med ett uttalat syfte att förnya och utveckla”.

Mathias Dahlgren

Grand Hôtel Stockholm

Matverk är en produkt­utvecklings­tävling som skapar moderna livsmedels­produkter med lokala råvaror.

Tävlingen sker inom Gastronomiska Samtal och i sam­arbete mellan råvaruproducenter, förädlare och matlagare.

Praktiskt, kreativt och nyfiket.

Vi tillsammans skapar Sveriges viktigaste matsamtal. En tongivande arena för dialog och kunskapsutbyte.

”Ett av de bästa seminarier jag har varit på, av två skäl. Dels är det en av få gånger jag som tjänsteman varit i minoritet i en arbetsgrupp med representanter från hela livsmedels­kedjan – företagare, entreprenörer och kockar. Det andra skälet är att ämnena var relevanta eftersom de sattes av gruppen och deltagarna sedan själva valde vilka ämnen de ville diskutera”.

Christina Nordin, Jordbruksdepartementet, chef landsbygdsenheten

Gastronomiska Samtal, Redargatan 7, 120 61 Stockholm · carin.granlund@gastronomiskasamtal.se