Carin Granlund Olsen, Verksamhetsledare

 

Hans Naess,
Founder/kreativ ledare

 

Ingmarie Wass

PR & kommunikation

 

Jan Mars
Grafisk produktion

André Wognum
Design och utveckling

Det svenska matundret

SVERIGE ÄR DUKTIGA PÅ MAT och har ett mycket gott rykte internationellt. Det behövs dock ett fritt och kreativt samtal som utvecklar svensk gastronomi. Ett samtal där alla som är engagerade i att skapa modern mat med svenska förtecken kan utbyta tankar och hämta inspiration med ett uttalat syfte att förnya och utveckla.

Gastronomiska Samtal är en självklar och tongivande arena för kunskapsutbyte och samarbeten kring svensk gastronomi för hela matbranschen.

Samtalet

En huvuduppgift för Gastronomiska Samtal är att arrangera det årliga forum där människor med olika professioner inom matbranschen ges möjlighet att samtala kring hur den svenska maten kan utvecklas och ges ett större värde, för alla. Samtalen förs i en öppen dialog under fria kreativa former. Resultatet blir ett samlat dokument, en manifestation som presenteras för Matsverige och blir ett underlag för utveckling under det kommande året.

Matverk

Ett konkret och spännande uttryck för Gastronomiska Samtal är Matverk. Det är en årlig tävling i produktutveckling med syfte att skapa moderna matprodukter. Förutsättningarna är att de nydanande tävlingsbidragen ska ha rötter i lokala traditioner och råvaror samt att lagen ska bestå av två eller tre råvaruproducenter, matlagare och/eller förädlare.

Tävlingen sker landskapsvis och tre riksvinnare koras på Gastronomiska Samtals årliga forum.

Personerna bakom

Gastronomiska Samtal är en ideell förening som grundades 2012.

I styrelsen: Christina Möller, styrelseordförande, fil. dr h.c, tillika ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och ständig sekreterare i Måltidsakademien, Mie Fendert, marknads- och kommunikationschef, Svenska Retursystem, Johan Turesson, Smaka på Stockholm, Hans Naess, Founder/kreativ ledare, initiativtagare till Gastronomiska Samtal, uppstartare, konsult, föreläsare i egna företaget Agroax, Carin Granlund Olsen, projektledare.

Adjungerade ledamöter: Mathias Dahlgren, hedersordförande, kock, driver Mathias Dahlgren Matsalen och Matbaren på Grand Hôtel Stockholm.

Initiativet till Gastronomiska Samtal väcktes i samband med att Mathias Dahlgren och Hans Naess var i Köpenhamn och skrev Manifest för Nya Nordiska köket. Bägge saknade den typ av fria och kreativa samtal som de just haft. De visste att det i andra gastronomiskt framstående länder fanns en sådan fora.

Varför inte skapa ett i Sverige! Där odlare, uppfödare, förädlare och matlagare kockar, producenter och andra gastronomiskt intresserade kunde utbyta tankar.

Kontakta oss

Carin Granlund Olsen, 0708 489 133

carin@gastronomiskasamtal.se

Hans Naess, 070 398 49 68

hans.naess@gastronomiskasamtal.se

Detta gör

Gastronomiska Samtal

GASTRONOMISKT FORUM

Gastronomiskt Forum är en tongivande arena för kunskapsutbyte och samarbeten kring svensk gastronomi för hela matbranschen.

MATVERK

Matverk är Sveriges största produktutvecklingstävling för råvaruproducenter, förädlare och matlagare som tävlar i lag, landskapsvis. Läs mer om tävlingen på www.matverk.se.

MATBORDET

Runt Matbordet får yrkesfolk som vanligtvis inte möts tillfälle att prata och utbyta tankar med varandra över en bit mat. Passar även företag och organisationer. Besök vår Youtube-kanal.

TJUVLYSSNAT

Tjuvlyssnat är ett koncept som vi kan använda nästan överallt. Med olika tekniska lösningar spelar vi in, eller gör samtalen tillgängliga för fler, på plats. Besök vår SoundCloud-sida.

KRUBBLERIER.SE

Krubblerier är bloggen där både du och vi kan tala ur hjärtat om mat, villkor, smak, hållbarhet och framtid. Besök bloggen redan idag!

 

Huvudpartners

Sörmlands Sparbank

Nyköping kommun

Partner

Bondens Skafferi

Gastronomiska Samtal, Redargatan 7, 120 61 Stockholm · carin.granlund@gastronomiskasamtal.se