Gastronomiska Samtal utvecklar det svenska köket

”Det behövs ett fritt och kreativt samtal som utvecklar svensk gastronomi. Ett samtal där alla som är engagerade i att skapa modern mat med svenska förtecken kan utbyta tankar och hämta inspiration med ett uttalat syfte att förnya och utveckla”.

Mathias Dahlgren

Grand Hôtel Stockholm

Matverk är en produkt­utvecklings­tävling som skapar moderna livsmedels­produkter med lokala råvaror.

Tävlingen sker inom Gastronomiska Samtal och i sam­arbete mellan råvaruproducenter, förädlare och matlagare.

Praktiskt, kreativt och nyfiket.

Vi tillsammans skapar Sveriges viktigaste matsamtal. En tongivande arena för dialog och kunskapsutbyte.

Välkommen!

Gastronomiska Samtal, Redargatan 7, 120 61 Stockholm · carin.granlund@gastronomiskasamtal.se